Fă alegerea potrivită!

 
Slatina, Olt

În cadrul proiectului s-au realizat în luna octombrie următoarele activităţi:            1. Vizionare film şi dezbatere;            2. Aplicarea metodei Jocul „Flagelul”. ”Trăim într-o societate în care se transmit masiv informații distorsionate despre sexualitate, prin canalele media, din care lipsesc elemente ce țin de responsabilitate, înțelegerea funcționării propriului corp și respectul în relațiile intime. Statul român, prin educa [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Autocunoaștere  

Metode folosite: Debate (Dezbaterea)   Joc Flagelul: Tu cu cine dai mâna?   Jocul de rol  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

În cadrul proiectului s-au realizat în luna octombrie următoarele activităţi:

           1. Vizionare film şi dezbatere;
           2. Aplicarea metodei Jocul „Flagelul”.

”Trăim într-o societate în care se transmit masiv informații distorsionate despre sexualitate, prin canalele media, din care lipsesc elemente ce țin de responsabilitate, înțelegerea funcționării propriului corp și respectul în relațiile intime. Statul român, prin educația pe care o oferă generațiilor tinere, are datoria de a cultiva respectul și egalitatea între femei și bărbați, acceptarea diversității și cunoașterea despre afecțiune și sexualitate, care să-i facă pe copii și tineri să se înțeleagă pe sine și pe cei din jur.”–se arată în apelul public inițiat de Coaliția pentru Egalitate de Gen (10 organizații) și Asociația ”Sexul versus Barza” și susținut de alte 56 de organizații neguvernamentale.

Deoarece sexualitatea este o temă des întâlnită în rândul adolescenților am considerat necesar realizarea unui proiect care să se axeze pe problematica educaţiei tinerei generaţii, izvorâtǎ din nevoia de a o pregǎti sǎ facǎ faţă complexităţii şi riscurilor vieţii de zi cu zi și de a lua astfel decizii în urma unor informaţii corecte privind educaţia sexuală. Abilitatea pe care dorim sa o dezvoltăm este aceea de luare a deciziilor, decizii care pot duce la un comportament responsabil legat de viaţa lor sexuală în prezent și viitor.

Activitatea s-a desfăşurat cu un număr de 25 elevi din clasa a VIII-a, la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” din Slatina, fiind coordonată de profesor consilier Iordache Violeta. La această primă activitate au participat cadre didactice din şcoală, diriginţi, CJRAE Olt, reprezentant al mass-mediei locale. De asemenea, vreau să remarc şi să apreciez buna colaborare acordată de părinţii elevilor prin prezentarea acordului în privinţa desfăşurării activităţii. Încă de la început, s-a remarcat interesul şi deschiderea elevilor pentru tema prezentată, în plus aceştia şi-au manifestat dorinţa de a continua pe viitor aceste lecţii de prevenire şi informare, de educaţie sexuală.
 
Lecţia planificată şi desfăşurată în cadrul lunii Prof21 a debutat cu prezentarea comunicatului de presă “Apel de urgenţă pentru educaţie sexuală în şcoli” susţinut de 67 organizaţii neguvernamentale, la începutul anului şcolar. În urma prezentării am solicitat elevilor să-şi exprime opinia în legătură cu acest apel, iar reacţia acestora a fost de susţinere în unanimitate, deoarece, spunea eleva Cosmina M., “avem dreptul la informaţii corecte, iar sexualitatea face parte din fiinţa umană”. Materialul didactic realizat şi utilizat, cât şi materialul audio-video, au adus un plus de informaţii referitoare la cele mai frecvente infecţii şi boli cu transmitere sexuală. Utilizând jocul didactic “Flagelul” (prezentat la secţiunea metode pe site-ul www.prof21), am urmărit să demonstrez elevilor cât de uşor este să ne infectăm cu agenţi patogeni cu transmitere sexuală. Un impact deosebit asupra copiilor l-a avut materialul audio-video „Verde-n faţă. Robia sexualităţii”. Cel mai bun feed-back al lecţiei l-am observat în ochii elevilor şi-n reacţia acestora: privirile lor urmăreau cu mare interes şi cu deosebită atenţie imaginile, iar reacţia lor de la finalul prezentării a fost aceea de a se ridica în picioare şi a aplauda concomitent cu aplauzele tinerilor din film. Reacţia lor spontană a fost cel mai bun răspuns al faptului că am răspuns unei nevoi reale a elevilor mei. În faţa acestei reacţii, am simţit sufletul plin de emoţie şi împlinirea de dascăl–prof21.Imprimă

Violeta Iordache

Şcoala Slatina, Olt