Eu, oglinda și ceilalți

 
Timișoara, Timiș

Ideea proiectului propus a fost aceea că elevii noştri au dificultăţi reale de exprimare a propriei personalităţi, din cauza faptului că nu-şi cunosc suficient calităţile, defectele, nevoile sau aspiraţiile. Ne-am propus astfel identificarea unor calități şi defecte şi realizarea unei oglinzi a clasei, urmărind conştientizarea punctelor tari şi a celor slabe la nivelul propriei personalităţi, dar şi a colegilor. Ca metode, am apelat la storytelling şi p [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Autocunoaștere  

Metode folosite: Photovoice   Storytelling (Arta povestirii)  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

Ideea proiectului propus a fost aceea că elevii noştri au dificultăţi reale de exprimare a propriei personalităţi, din cauza faptului că nu-şi cunosc suficient calităţile, defectele, nevoile sau aspiraţiile. Ne-am propus astfel identificarea unor calități şi defecte şi realizarea unei oglinzi a clasei, urmărind conştientizarea punctelor tari şi a celor slabe la nivelul propriei personalităţi, dar şi a colegilor. Ca metode, am apelat la storytelling şi photovoice, folosite mai puţin în cadrul activităţilor de tip formal, dar foarte apreciate de către elevi. 

S-au desfāşurat mai multe activităţi, beneficiind de timpul alocat orei de consiliere, precum şi de flexibilitatea programei la această disciplină. Am început prin a povesti fiecare dintre noi-elev sau diriginte-o întâmplare din viaţa noastră care ne-a amuzat, ne-a marcat sau ne-a ajutat să trecem printr-o perioadă mai dificilă. Poveştile au fost ascultate cu interes, ne-am amuzat sau am comentat, iar timpul a trecut foarte repede.

În următoarea oră de consiliere, am completat fişe tip şi ne-am identificat câte două calităţi şi un defect, stabilind prin vot principala calitate a fiecăruia dintre noi. Cea de-a treia activitate, premergătoare realizării expoziţiei, a constat în alegerea unui simbol care sǎ reprezinte calitatea stabilită. Toate simbolurile au fost justificate printr-o scurtă descriere. Ele au fost reunite într-o oglindă a clasei, realizată de un grup de elevi cu aptitudini artistice, în afara orelor de curs. Activitatea fiind popularizată prin intermediul Consiliul Elevilor, au fost create și oglinzi ale altor clase, precum şi individuale, toate fiind expuse în holul şcolii, apreciate şi admirate de către elevi, profesori, personal nedidactic, părinţi sau vizitatori. O ultimă întâlnire i-a pus pe elevii din mai multe clase să interacționeze și să facă aprecieri asupra rezultatelor obţinute.

Au participat la toate activităţile atât cei 30 de elevi din clasa a X a D, la care profesor Ana-Maria Iacob, este diriginte, alţi 20 de elevi de la Colegiul Național “Ana Aslan”, cât şi profesor Gugonatu Adina, psiholog şcolar. Mai mulţi părinţi care au luat parte în această perioadă la diferite lectorate, ne-au transmis prin copii sau verbal aprecierea dumnealor. De asemenea, consilierii educativi şi directorul au remarcat caracterul nonformal şi entuziasmul participanţilor.

În privința sustenabilității, am insistat în permanență pe ideea că autocunoașterea contribuie la creșterea încrederii în sine, la o implicare activă și conștientă și la o mai bună dezvoltare personală și respectiv ca parte dintr-o societate responsabilă și functională. Elevii au fost ajutați să facă diferența dintre încredere și tupeu sau ignoranță și au arătat în mod clar că sunt dispuși să-și recunoască defectele și să le controleze. Am convenit ca în perioada imediat următoare să abordăm aspecte legate de comunicare și să identificam și dezvoltăm alte abilități. În urma acestei experiențe, dorim să le transmitem celorlalți membri ai comunității noastre observația că activități legate de autocunoaștere se pretează foarte bine la nivelul claselor a X-a.Imprimă