Eroul meu, modelul meu

 
Holboca, Iași
Scânteia, Iași

În cadrul primelor 6 activităţi ale proiectului, derulate în luna octombrie în cele 6 şcoli partenere de proiect, au participat 117 elevi, provenind din aceste școli. Au fost abordate teme precum ,,Eroul preferat, modelul meu”, ,,Învăţ din exemplele personalităţilor lumii” și ,,În papucii personajului preferat”. Pe parcursul activităţilor s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor de gândire critică la elevi cu privire la alegerea modelelor de viață, [...] vezi tot la despre »

Abilități vizate: Abilități cognitive   Interrelaționare  

Metode folosite: Metoda cubului   În papucii personajului  

Activitatea recentă

 

Nu mai exista înregistrări.

În cadrul primelor 6 activităţi ale proiectului, derulate în luna octombrie în cele 6 şcoli partenere de proiect, au participat 117 elevi, provenind din aceste școli. Au fost abordate teme precum ,,Eroul preferat, modelul meu”, ,,Învăţ din exemplele personalităţilor lumii” și ,,În papucii personajului preferat”. 

Pe parcursul activităţilor s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor de gândire critică la elevi cu privire la alegerea modelelor de viață, în contextul în care persistă criza unor repere valorice. Pentru ca cele 6 activităţi să fie mai atractive, s-au aplicat metode moderne, participative sau nonformale (cafeneaua publică, în papucii personajului, cubul, brainstorming, dezbaterea, jocul de rol). După definirea termenilor de model, erou, exemplu, elevii au desenat eroii favoriţi şi au notat pe fişe, calităţile acestora pe care şi le-ar dori pentru ei înşişi. Elevii au identificat modele din opere literare, filme, desene animate, familie, viața cotidiană sau din rândul unor personalităţi.

La şcolile din Holboca şi Rusenii Vechi au avut loc activităţile: ,,Învăţ din exemplele personalităţilor lumii” şi ,,În papucii personajului preferat”. Prima dintre acestea, a avut caracter interdisciplinar şi a fost realizată cu participarea profesorilor de limba română, istorie, religie şi muzică, care au prezentat elevilor din clasa a V-a şi a VI-a personalităţi din diferite domenii, care pot să-i inspire și să devină modele pentru aceștia.

Cei 42 de elevi de la școlile gimnaziale din Grajduri, Scânteia și Bodești au participat la trei activităţi cu tema: ,,Eroul preferat, modelul meu”. Elevii au vizionat un film şi au avut oportunitatea să descrie, să argumenteze, să povestescă despre eroul lor preferat și să-l deseneze. Ei s-au dovedit interesaţi de tematica propusă şi şi-au exprimat dorinţa de a se implica în celelalte activităţi ce se vor derula. Printre metodele utilizate menționăm brainstormingul și vizionarea unui film, metoda cubului, dezbaterea, argumentarea, analiza și ciorchinele.

În data de 5 octombrie, 23 de elevi din clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic Gh. Asachi au participat la activitatea de tip outdoor „În papucii personajului preferat”. Aceștia s-au aşezat în cercul desenat pe asfalt în curtea şcolii şi au argumentat semnificația unui model și a impactului acestuia în viața lor, iar apoi au evidenţiat calităţile pe care le-ar împrumuta de la acesta. Jocul de rol s-a repetat, elevii alegându-și alte personaje-model şi, pe rând, primind întrebări complexe și inedite referitoare la eroul selectat. S-au adus aprecieri grupelor, în special celor care au intrat în rol ca interpreți al modelelor și a celor ce au adresat întrebări creative. În final, grupele reunite au desenat o floare de lotus pe petalele căreia au colectat calități de la toate modelele alese.



Imprimă

Doina Maria Toană

Școlile Gimnaziale Scânteia,Bodești,Grajduri Iași, Iași

MARILENA RADU

Scoala Gimnaziala nr 1 Holboca Holboca, Iași